ทัวร์เวียดนามกลาง ยอดเขาบานาฮิลล์

SKU : LPB11-PN082-PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 05 ธ.ค. ถึง 30 ธ.ค. 62

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม: LPB11-PN082-PG

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันเดินทางกลับราคา(บาท)
20 ต.ค.62
05 ธ.ค.62
07 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
23 ต.ค.62
08 ธ.ค.62
10 ธ.ค.62
23 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
01 ม.ค.63
02 ม.ค.63
13,900
14,900
14,900
15,900
18,900
18,900
17,900


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามกลาง ยอดเขาบานาฮิลล์

โดยสายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ชมสะพานมังกร Dragon Bridge
  • นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village
  • สานกษัตริย์ไคดิงห์
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
  • วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
รายละเอียดการเดินทาง:
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร        
วันที่ 2 : ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ •  เว้ •  ล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 3 : เว้  • พระราชวังหลวง  • นั่งสามล้อซิโคล่  •  ดานัง  •  บาน่าฮิลล์
วันที่ 4 : บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com