ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB11-PN0811-PG

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 27 ธ.ค. ถึง 3 ม.ค. 63

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11-PN0811-PG

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทางไป
วันเดินทางกลับราคา(บาท)
27 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
03 ม.ค.63
18,900
19,900

โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

สายการบิน: Bangkok Airways (PG)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เจดีย์เทียนมู่
  • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรี พื้นเมือง
  • เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้า
  • บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
  • สวนสนุก The Fantasy Park
  • ชมสะพานมังกร Dragon Bridge

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ • ดานัง • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 2 : พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ • หมู่บ้านกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน •นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • ดานัง
วันที่ 3 : บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ้ง    
วันที่ 4 : ดานัง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สะพานมังกร • กรุงเทพฯ            

Powered by MakeWebEasy.com