ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาเปา ฟานซิปัน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB11T-VN07-FD

5 วัน 4 คืน เดินทางช่วงวันที่ 04 ธ.ค. 62 ถึง 3 ก.พ. 63

Share

Share


    

 

รหัสโปรแกรม : LPB11T-VN07-FD

กำหนดการเดินทาง:

วันเดินทางไป
วันเดินทางกลับราคา(บาท)
27 พ.ย.62
04 ธ.ค.62
11 ธ.ค.62
18 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
08 ม.ค.63
15 ม.ค.63
22 ม.ค.63
29 ม.ค.63
30 ม.ค.63
01 ธ.ค.62
08 ธ.ค.62
15 ธ.ค.62
22 ธ.ค.62
29 ธ.ค.62
12 ม.ค.63
19 ม.ค.63
26 ม.ค.63
02 ก.พ.63
03 ก.พ.63
15,900
17,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
14,900

โปรแกรม: ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาเปา ฟานซิปัน

สายการบิน: Air Asia (FD)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGEหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้
  • เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน  อากาศดีและเงียบสงบ 
  • ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม
  • ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย

รายละเอียดการเดินทาง:

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่ 2 : ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก 
วันที่ 3 : ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย     โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 4 :
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

วันที่5: ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
Powered by MakeWebEasy.com