ทัวร์เวียดนาม ฮานอย พักหรู 5 ดาว กลางเมืองซาปา

LPB11-VN007-VJ

4 วัน 3 คืน เดินทางช่วงวันที่ 03 ม.ค. ถึง 21 มี.ค. 63

Share

Share

    

 

รหัสโปรแกรม: LPB11-VN007-VJ

กำหนดการเดินทาง:

วันที่เดินทางไป
วันเดินทางกลับราคา(บาท)
03 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63
07 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
07 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
06 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
27 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
24 ก.พ 63
02 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
14,900
14,900
16,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900


โปรแกรม: ทัวร์เวียดนาม ฮานอย พักหรู 5 ดาว กลางเมืองซาปา

โดยสายการบิน: VIETJET AIR (VJ)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • น้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง
 • อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนาม
 • ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม
 • วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ
 • ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ
รายละเอียดการเดินทาง:
 • วันที่ 1 :กรุงเทพฯ • กรุงฮานอย • ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ • ชอปปิ้งถนน 36 สาย   
 • วันที่ 2 : ฮานอย • ลาวไก • ซาปา • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้ว • ตลาดซาปา
 • วันที่ 3 : ซาปา • นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ยอดเขาฟานซีปัน • ฮานอย •  ถ่ายรูปด้านนอก ณ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
 • วันที่ 4 : ฮานอย • กรุงเทพฯ  

Powered by MakeWebEasy.com